Wtyczka integracji WooCommerce – PC-Market

Moduł integracji WooCoommerce z systemem magazynowym PC-Market

Dla Klientów użytkujących system magazynowo-sprzedażowy PC-Market 7.5.* oraz posiadających sklepy zrealizowane w oparciu o wtyczkę WooCommerce dla WordPress stworzyliśmy dedykowaną wtyczkę WordPress łączącą sklep internetowy z wykorzystaniem naszego autorskiego oprogramowania integracyjnego.

System PC-Market firmy Insoft (www.insoft.com.pl) posiada uniwersalny interfejs wymiany danych ze sklepami internetowymi Pcm2www za pośrednictwem plików XML w dwóch wersjach. Umożliwia on eksport danych wykazowych z bazy PC-Market do sklepów internetowych, import zamówień z aplikacji obsługujących sklepy internetowe do bazy PC-Market na dokument Zamówienia od Odbiorcy, eksport potwierdzeń zamówień i statusów, jak również zdjęcia produktów i inne dodatkowe pliki.

Ze strony WooCommerce/WordPress wymiana danych jest zapewniona przez stworzoną przez nas wtyczkę.  Wtyczka ta może być rozwinięta lub skonfigurowana i wdrożona dla innych Klientów użytkowników systemu PC-Market wg indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Funkcjonalność

Główne realizowane funkcjonalności wtyczki integracji PC Market – WooCommerce:

 • aktualizacja cen produktów,
 • aktualizacja stanów magazynowych produktów,

Wydajność, etapowość i komunikacja asynchroniczna

Wtyczka integracji jest przystosowana do pracy ze sklepami WooCommerce zainstalowanymi na popularnych hostingach a co za tym idzie w środowisku w którym obecne są ograniczenia związane z czasem pracy skryptu PHP wywołanego zdalnie (często od 30 do 60 sekund) lub za pomocą mechanizmu cron (300 do 600 sekund). Wtyczka posiada następujące cechy:

 • etapowość i iteracyjność wymiany danych,
 • możliwość importu wolumenu kilkudziesięciu tysięcy produktów i więcej,
 • możliwość wznowienia przerwanego importu w połowie wielomegabajtowego pliku XML z PC-Market,
 • możliwość profilowania komunikacji
 • usuwanie plików wymiany,
 • możliwość uruchomienia importu poprzez przeglądarkę internetową z podglądem komunikatów procesu wymiany,
 • pracuje z kodowaniem UTF-8 plików XML
Moduł integracji wykorzystuje łącznik PCM2WWW firmy Insoft
Wtyczka integracji wykorzystuje łącznik PCM2WWW firmy Insoft

Metodyka wdrożenia

Przed przystąpieniem do wdrożenia integracji Klient proszony jest o wypełnienie ankiety wdrożeniowej która w systematyczny sposób pozwala na opisanie środowiska wdrożeniowego, charakteru instalacji sklepu WooCommerce i indywidualnych wymagań Klienta. Ankieta stanowi podstawę do wyceny i jest załącznikiem do umowy wdrożeniowej. Po zawarciu umowy i zapłaceniu faktury zaliczkowej zostaje zainstalowane oprogramowanie, wdrażane są ewentualne poprawki i modyfikacji kodu wg życzeń Klienta, integracja jest profilowana np. częstotliwością wywołań cron itp. W ramach umowy wdrożeniowej integracja objęta jest tygodniową (5 dni roboczych) opieką.

Istnieje możliwość kastomizacji modułu integracyjnego wg indywidualnych wymagań Klienta.

Model licencjonowania

Model licencjonowania parametryzowany jest:

 • ilością sklepów WooCommerce, na których będzie pracować integracja,
 • ilością domen internetowych w przypadku multisklepu,
 • liczbą magazynów,
 • liczbą obsługiwanych sklepów fizycznych,
 • modelem systemu zamówień,
 • liczbą produktów w katalogu sklepu,
 • czasem trwania licencji
 • oraz prawem do modyfikacji kodów źródłowych we własnym zakresie.

Koszty wdrożenia

Na koszt wdrożenia składa się opłata licencyjna, koszty przystosowania wtyczki do indywidualnych wymagań Klienta, koszty czynności konfiguracyjnych m.in. konfiguracji uruchomienia wywołań cron, konfiguracji programu PCM2WWW, konfiguracji Harmonogramu Windows ew. praw dostępu Windows, jak również sprawdzania spójności danych, unikalności identyfikatorów itp.

Przykłady: 

 • jednorazowa opłata licencyjna na 1 sklep WooCommerce pracujący na 1 domenie internetowej, do 5000 produktów 600 zł, z prawem do modyfikacji źródeł we własnym zakresie prowadzonego biznesu sklepu internetowego bez praw do aktualizacji do nowych wersji.
 • jednorazowa opłata licencyjna na 1 sklep WooCommerce pracujący na 1 domenie internetowej, ponad 5000 produktów 1200 zł, z prawem do modyfikacji źródeł we własnym zakresie prowadzonego biznesu sklepu internetowego bez praw do aktualizacji do nowych wersji.

Stawka godzinowa prac dodatkowych to 80 zł / h netto.

Uwaga! W wymieniony zakres kosztów nie wchodzi koszt zakupu licencji na oprogramowanie PCM2WWW firmy Insoft, które należy nabyć osobno, ani opieka bieżąca nad integracją po okresie wdrożeniowym. Ew. opieka może być zaoferowana wg osobnej umowy SLA (Service Level Agreement).

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu:

biuro@royaltec.pl