Tworzenie wtyczek WordPress

Formularz rezerwacji wtyczka WordPress - tworzenie wtyczek

Formularz rezerwacji wtyczka WordPress

CMS WordPress oferuje szereg podstawowych funkcjonalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmowej wizytówki czy bloga. Dostępnych jest na internecie szereg darmowych motywów (z ang. theme, zwane szablonami, skórkami, templatkami z ang. template) jak i specjalizowanych wtyczek (z ang. plugin, zwane czasem modułami), które można w mniejszym czy większym stopniu dostosować do własnych potrzeb. W pewnych sytuacjach niezbędne i korzystne jest poszerzyć funkcjonalność strony internetowej o dedykowany moduł (plugin).

Oferujemy projekt i pisanie czyli całościowe wykonanie dedykowanych wtyczek dla CMS WordPress, zarówno w części frontowej jak i administracyjnej (opcje ustawień, zarządzanie bazą danych, słownikami itp). Funkcjonalność wtyczek może być dostępna za pomocą tzw. shortcodes. Dbamy o bezpieczeństwo i walidację danych. Integrujemy wtyczki z innymi dostępnymi rozszerzeniami WordPress jak również innymi dostępnymi aplikacjami. Dostosowujemy do oczekiwań użytkownika gotowe wtyczki darmowe lub komercyjne.

Moduły tworzymy z użyciem języków PHP, Javascript, SQL, bibliotek jQuery, jQueryUI, technologii AJAX i innych.