Migracja z Drupal do WordPress

Realizujemy migracje serwisów internetowych z Drupal do WordPress. W zakresie podstawowym jest to:

  • przeniesienie struktury i treści serwisu,
  • przeniesienie motywu (szablonu) HTML/CSS.

Zależnie od objętości przenoszonej treści, jej stylizacji, możliwa jest programowa automatyzacja procesu przetwarzania treści. Bardziej zaawansowane migracje są związane z odtworzeniem w WordPress złożonych funkcjonalności:

  • odtwarzanie za pomocą podobnych modułów,
  • odtwarzanie poprzez kastomizację podobnych gotowych modułów,
  • tworzenie specyficznej funkcjonalności od nowa.