Instalacja WordPress

Instalacja a uwarunkowania usług hostingowych

Aby móc zainstalować CMS WordPress trzeba mieć wykupioną usługę serwera wirtualnego u providera, serwera wirtualnego w chmurze lub też posiadać dedykowany własny serwer z oprogramowaniem Apache/PHP/MySQL oraz domenę internetową na której będzie udostępniany serwis. Dostawcy usług hostingowych starają się udostępniać interpreter PHP z większością popularnych bibliotek funkcji jak również autoinstalatory WordPress’a, jednakże proces dostosowania kolejnej wersji WordPress’a do autoinstalacji to czas i pewne koszty, więc nie zawsze w opcji autoinstalacji dostępne są najnowsze jej wersje. Raczej nie warto kusić się na serwery wirtualne oferowane w minimalnych cenach – taki dostawca najprawdopodobniej nie był w stanie sfinansować odpowiedniej ilości prac dostosowawczych i utrzymywanie na jego serwerze strony może spowodować duże niespodziewane koszty. Niezależnie od tendencji dostawców do ułatwienia użytkownikom życia w zakresie instalacji popularnych CMSów utrzymywanie WordPress’a na oferowanych usługach hostingowych wiąże się z pewnymi uwarunkowaniami:

 • dostawcy zmuszeni są do jednoczesnego oferowania interpretera PHP w różnych wersjach (wsteczna zgodność) – należy więc dla danego obszaru uruchomieniowego (np. domeny, folderu) skonfigurować odpowiednią dla danego wydania WordPress wersję interpretera PHP;
 • providerzy mogą oferować hosting obsługiwany przez własny webserwer lub pochodną web serwera Apache, co może wiązać się czasem z koniecznością specyficznej konfiguracji,
 • providerzy mogą oferować dla domen indywidualne ustawienia, umożliwiające stosowanie indywidualnego pliku konfiguracji php.ini,
 • domyślne ustawienia web serwera danego providera mogą zmuszać do użycia indywidualnej konfiguracji PHP ustawianej w pliku php.ini,
 • providerzy mogą stosować różne systemy nazewnictwa baz danych i użytkowników MySQL, najczęściej powiązane z nazwą konta wirtualnego web serwera,
 • instalacja WordPress’a na serwerze wirtualnym danego providera może zmuszać do specyficznych ustawień w pliku .htaccess,
 • różne dodatkowe funkcjonalności oferowane przez providera mogą interferować z procesem instalacji czy generacji stron przez CMS WordPress; przykładem mogą być zintegrowane statystyki,
 • providerzy mogą wprowadzać różne wymagania czy ograniczenia związane z łączeniem WordPress’a z systemem poczty, lokalizowaniem plików logów czy plików tymczasowych,
 • inne.

Korzyści z zatrudnienia specjalisty WordPress

Wszystkie wyżej wymienione aspekty czynią atrakcyjnym skorzystanie z usług doświadczonego specjalisty WordPress który:

 • przemyśli ustawienia konfiguracji rzutujące na przyszłość serwisu,
 • proces instalacji przeprowadzi szybko i sprawnie,
 • upora się z ew. problemami wynikającymi z uwarunkowań hostingu.