Optymalizacja wydajnościowa

Na ostateczne wrażenie użytkownika względem szybkości oglądanej strony internetowej stworzonej z użyciem jednego z popularnych systemów CMS np. WordPress, Drupal, Joomla lub frameworków jak Yii, Symfony, Zend, Laravel CMS wpływa wiele czynników a także różnych podsystemów i elementów infrastruktury, zaangażowanych w jej dostarczenie do przeglądarki użytkownika.

Wpływ na czas dostarczenia, wyświetlenia i responsywności strony internetowej mają:

 • złożoność kodu HTML użytego do opisu strony (czas renderingu po stronie przeglądarki),
 • ciężar załączonej do strony grafiki (zdjęcia, obrazki),
 • ciężar i liczba plików kaskadowych arkuszy styli CSS (praktycznie każdorazowe otwieranie połączenia HTTP),
 • ciężar i liczba plików Javascript,
 • wydajność łącza użytkownika,
 • zawartość pamięci podręcznej wyszukiwarki (cache),
 • pamięć podręczna web serwera (cache),
 • pamięć podręczna systemu CMS,
 • pamięć podręczna wybranych modułów systemu CMS,
 • oprogramowanie kompresujące modułów systemu czy frameworka np. do kompresji CSS,
 • dodatkowe mechanizmy cachingu jak np. memcached,
 • liczba zainstalowanych i aktywnych modułów i komponentów systemu,
 • negatywnie wpływające na wydajność mechanizmy komponentów i modułów systemu CMS jak np.
 • przeskalowywanie obrazków i zdjęć do pełnego wymiaru szpalty,
 • wydajność łącza zbiorczego do serwera wirtualnego lub dedykowanego,
 • zajętość łączy współdzielących serwer dedykowany lub dzielących otoczenie serwera wirtualnego,
 • processing na maszynie fizycznej serwera np. wyzwalany cronem,
 • struktura bazy danych systemu CMS czy aplikacji internetowej oraz np. zdefiniowane indeksy,
 • wielkość pamięci podręcznej przydzielonej poszczególnym tabelom serwera bazy danych,
 • wielkość pamięci RAM serwera dedykowanego czy wirtualnego,
 • szybkość pracy dysków twardych serwera dedykowanego czy fizycznego,
 • rodzaj mechanizmu RAID (software/hardware) i jego konfiguracja,
 • i wiele innych.

Z biznesowego punktu widzenia wolna strona czy serwis internetowy zniechęcają użytkownika, zmniejszają jego zaufanie i zainteresowanie. Szczególnie dotkliwie objawia się to przy dużym współczynniku odrzuceń wejść na stronę z reklam np. linków sponsorowanych gdzie w prosty sposób można określić stratę finansową w postaci środków które nie zamieniły się na użytkownika strony. Obecnie także ten parametr jest badany przez crawlery wyszukiwarek internetowych, w szczególności najpopularniejszą wyszukiwarkę Google i wolno działająca strona internetowa czy sklep internetowy jest traktowany gorzej niż szybciej działająca konkurencja i po prostu Google obniża jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Aspekt ten uwzględniony jest np. w walidatorach SEO które prezentują ranking strony i stosowne komentarze.

Proponujemy wykonanie audytu i identyfikacji przyczyn wolnej pracy strony, aplikacji, serwisu, sklepu czy systemu internetowego. Po takim audycie możliwa jest wykonanie optymalizacji wydajnościowej strony, aplikacji, serwisu, sklepu czy systemu internetowego. Relizujemy audyty i optymalizacje stron zrealizowanych w technologii PHP/Mysql np. z użyciem systemów CMS Drupal, Joomla, Wordpres, sklepów Prestashop, wtyczki WooCommerce czy też zrealizowanych z użyciem popularnych frameworków np. Yii, Laravel, Symfony, Zend, itd. Optymalizację realizujemy stosownie do zidentyfikowanych przyczyn poprzez m.in. kompresję CSS, optymalizację zapytań SQL, konfigurację zaangażowanych procesów (przydzielona pamięć, pamięci podręczne, inne), modyfikację algorytmów oprogramowania, i innych.

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu:

tomasz@royaltec.pl