Automatyczny import produktów do PrestaShop

Automatyczny import a relacje biznesowe

Możliwość uruchomienia i prowadzenia sklepu internetowego stwarza różne szanse biznesowe. Sklep może być nowym kanałem sprzedaży w sytuacji, kiedy sprzedaż była wcześniej prowadzona tradycyjnie. Może to być wirtualny punkt sprzedaży większego partnera pod niezależną marką. Czasem może okazać się korzystne, aby pod nową wirtualną marką prowadzić sprzedaż zawężonego, poszerzonego czy nietypowo wyselekcjonowanego asortymentu na bazie dostępnego elektronicznie interfejsu udostępniającego produkty np. z hurtowni partnerskich.

Korzyści z automatycznego importu

Aby minimalizować koszty i skracać czas uruchomienia sklepu („time to market”) warto rozważyć automatyczne importowanie produktów. W sytuacjach kiedy asortyment jest bardzo liczny, idący np. dziesiątki tysięcy produktów, ręczne „przepisywanie” go czy „wprowadzanie” do sklepu internetowego wiąże się z długim czasem, dużymi kosztami, potencjalnymi błędami itp. Problemy mogą narastać, jeśli oprócz dostępności produktów np. w hurtowni czy własnym magazynie (opróżnianym innymi kanałami sprzedaży) zmieniają się np. opisy produktów a zmiany trzeba śledzić na bieżąco aby nie wprowadzać klientów w błąd.

Rozwiązaniem są automatyczne importy czy integracje z systemami ERP, magazynowymi czy też bardziej złożone konfiguracje. Importuje się produkty, zdjęcia, wiąże produkty w grupy, uaktualnia stany magazynowe itp.

Dla sklepu Prestashop jest dostępna pewna ilość darmowych czy płatnych modułów integrujących sklep z dostępnym oprogramowaniem magazynowym. Jednakże różnorodność wymagań zmusza często do modyfikacji tych modułów czy też wręcz budowy ich od nowa. Jest z tym związane szereg uwarunkowań technicznych. Nie jest to proste importowanie pliku CSV.

Uwarunkowania hostingu

Sklep może być uruchomiony zarówno na serwerze wirtualnym, dedykowanym (fizyczna maszyna) czy na serwerze w chmurze. Pewne różnice w konfiguracji czy ograniczenia mogą bardzo wpłynąć na charakter mechanizmu importu jak np. krótki czas pracy skryptu w języku php np. 30 sekund, co ogranicza możliwość dokonania całego importu w jednym przebiegu i zmusza do podziału mechanizmu na wątki i wprowadzenie pracy sekwencyjnej. Znaczenie może też mieć maksymalna częstotliwość uruchamiania skryptów mechanizmem CRON. Trzeba pamiętać, że relatywnie najdłuższy czas zajmuje kopiowanie zdjęć produktów między rozproszonymi maszynami, zwłaszcza jeśli są to zdjęcia wysokiej jakości. Maksymalna częstotliwość zaimplementowanego w Prestashop mechanizmu CRON to 1 minuta i jest stanowczo za mała na poważne zastosowania.

Iteracyjne i etapowe przetwarzanie

Niezależnie od konieczności wprowadzenia podziału procesu importu na kolejne etapy konieczne jest zorganizowanie tego procesu w pewien niezawodny potok przetwarzania, gdzie np. ukoronowaniem procesu importu jest uruchomienie indeksacji produktów w sklepowej wyszukiwarce czy indeksacji mechanizmu filtrów produktów, których czas wykonania ściśle zależy od liczności asortymentu. Pamiętać trzeba także o wielu innych aspektach jak np. wewnętrzny system pamięci podręcznej Prestashop (cache), stały proces rozwoju sklepy Prestashop (uważny wybór dostępu do danych bezpośrednio przez polecenia SQL czy też za pomocą metod obiektów modelu dostępu do bazy danych – zależnie od sytuacji) i wiele innych.

Na rynku jest dostępne szereg modułów pozwalających na importowanie produktów z kilkuset popularnych hurtowni.

W przypadku braku wyspecjalizowanego modułu odpowiadającego Państwa potrzebom i wymaganiom na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń i wykonanych realizacji, jesteśmy otwarci podjąć się jego realizacji.

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu: biuro@royaltec.pl.