Prestashop: aktualizacja, zmiana wersji, migracja (upgrade)

Prestashop jak każde oprogramowanie w trakcie cyklu życia podlega ciągłemu rozwojowi. Podobnie rozwijają się darmowe i komercyjne moduły do Prestashop. Zmiany związane są także z eliminacją potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa czy rozwojem bazowych technologii np. wersji PHP. Nie zawsze rozwój wymienionych rodzajów oprogramowania jest wzajemnie sharmonizowany. Sklepy internetowe uruchomione w oparciu o Prestashop wymagają więc stałej opieki, częstej aktualizacji oprogramowania do nowszych wersji lub migracji w przypadku zmiany linii rozwojowej oprogramowania.

Oprogramowanie sklepu Prestashop posiada specjalny moduł wspierający automatyczne uaktualnienie oprogramowania (zmianę wersji). Ponieważ z wersji na wersję oprogramowanie zmienia się, szanse na automatyczną, bezbłędną aktualizację nie są 100%. W pewnych okolicznościach powstaje ryzyko, iż proces się nie powiedzie a zmiany mogą stać się nieodwracalne. Błędy modułu automatycznej aktualizacji nie są rzadkością.

Szczególnie dużo problemów nastręcza przejście między bardzo odległymi wersjami np. między liniami rozwojowymi, gdzie po prostu nie działają stare wersje skórek czy modułów lub wykonane przez programistów w czasie wdrożenia dedykowane kastomizacje czy też zmienił się model bazy danych zarówno w zakresie jądra sklepu Prestashop jak i darmowych czy komercyjnych modułów. W najbardziej wymagających wypadkach migracja sklepu pomiędzy odległymi wersjami Prestashop wymaga przeprowadzenia wielu czasochłonnych czynności jak indywidualne migrowanie danych, przenoszenie kastomizacji itp. Przykładowo linię 1.6.* od lini 1.7.* odróżnia struktura plików motywu (szablonu, theme). Problemy dodatkowo nastręcza fakt, że w linii 1.7.* obecne są równolegle dwie architektury sklepu i część funkcjonalności jest stopniowo przenoszona, co wiąże się zarówno z docelowymi przewidzianymi korzyściami jak i stratami (np. brak mechanizmu overrides) itp.

Oferujemy sprawne i bezpieczne przeprowadzenie zmiany wersji (uaktualnienie) oprogramowania sklepu Prestashop.

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu: tomasz@royaltec.pl.