Moduł integracji PrestaShop-PC-Market

Moduł integracji Prestashop z systemem PC-Market

Dla Klientów użytkujących system PC-Market 7.5.* oraz posiadających sklepy PrestaShop stworzyliśmy dedykowany moduł PrestaShop łączący oba systemy z wykorzystaniem naszego autorskiego oprogramowania integracyjnego.

System PC-Market firmy Insoft (www.insoft.com.pl) posiada uniwersalny interfejs wymiany danych ze sklepami internetowymi Pcm2www za pośrednictwem plików XML w dwóch wersjach. Umożliwia on eksport danych wykazowych z bazy PC-Market do sklepów internetowych, import zamówień z aplikacji obsługujących sklepy internetowe do bazy PC-Market na dokument Zamówienia od Odbiorcy, eksport potwierdzeń zamówień i statusów, jak również zdjęcia produktów i inne dodatkowe pliki.

Ze strony PrestaShop wymiana danych jest zapewniona przez stworzony przez nas moduł.  Moduł ten może być rozwinięty lub skonfigurowany i wdrożony dla innych Klientów użytkowników systemu PC-Market wg indywidualnych potrzeb i oczekiwań, jak również być bazą dla integracji z Drupal Commerce, ZenCart, OpenCart czy VirtueMart (Joomla). Dla sklepów WooCommerce proponujemy analogiczną integrację w formie wtyczki.

Funkcjonalność

Główne realizowane funkcjonalności modułu integracji:

 • import i aktualizacja produktów i kombinacji produktów (ceny, stany),
 • import zdjęć produktów ze zdalnego bądź lokalnego repozytorium,
 • import cech i atrybutów produktów,
 • możliwość indywidualnego mapowania kategorii produktów, asortymentów itp. na kategorie Prestashop,
 • dodawanie akcesoriów (produktów powiązanych),
 • import i rejestracja obniżek, promocji,
 • deaktywacja produktów o stanie lub cenie zerowej,
 • sterowanie postacią przyjaznych linków na cele pozycjonowania w wyszukiwarkach,
 • sterowanie nowościami w PrestaShop,
 • wiązanie po indeksie, kodzie Ean13 lub innym wspólnym unikalnym identyfikatorze,
 • możliwość formowania menu sklepu,
 • możliwość importu w osobnych wątkach i wywołaniach produktów, stanów, cen, zdjęć itp.,
 • uruchamianie indeksacji wyszukiwarki i filtrów PrestaShop,
 • pobieranie stanu, blokad, rezerwacji z jednego lub kilku magazynów,
 • ignorowanie wybranych produktów (wyłączanie z importu),
 • możliwość tworzenia statystyk importu, powiadamianie o błędach.

Wydajność, etapowość i komunikacja asynchroniczna

Moduł integracji jest przystosowany do pracy ze sklepami PrestaShop zainstalowanymi na popularnych hostingach a co za tym idzie w środowisku w którym obecne są ograniczenia związane z czasem pracy skryptu PHP wywołanego zdalnie (często od 30 do 60 sekund) lub za pomocą mechanizmu cron (300 do 600 sekund). Moduł posiada następujące cechy:

 • etapowość i iteracyjność wymiany danych,
 • możliwość importu wolumenu kilkudziesięciu tysięcy produktów i więcej,
 • możliwość wznowienia przerwanego importu w połowie wielomegabajtowego pliku XML z PC-Market,
 • możliwość profilowania komunikacji
 • usuwanie plików wymiany,
 • możliwość uruchomienia importu poprzez przeglądarkę internetową z podglądem komunikatów procesu wymiany,
 • pracuje z kodowaniem UTF-8 plików XML
Moduł integracji wykorzystuje łącznik PCM2WWW firmy Insoft
Moduł integracji wykorzystuje łącznik PCM2WWW firmy Insoft

Metodyka wdrożenia

Przed przystąpieniem do wdrożenia integracji Klient proszony jest o wypełnienie ankiety wdrożeniowej która w systematyczny sposób pozwala na opisanie środowiska wdrożeniowego, charakteru instalacji sklepu PrestaShop i indywidualnych wymagań Klienta. Ankieta stanowi podstawę do wyceny i jest załącznikiem do umowy wdrożeniowej. Po zawarciu umowy i zapłaceniu faktury zaliczkowej zostaje zainstalowane oprogramowanie, wdrażane są ewentualne poprawki i modyfikacji kodu wg życzeń Klienta, integracja jest profilowana np. częstotliwością wywołań cron itp. W ramach umowy wdrożeniowej integracja objęta jest tygodniową (5 dni roboczych) opieką.

Istnieje możliwość kastomizacji modułu integracyjnego wg indywidualnych wymagań Klienta jak również wykorzystania modułu do integracji z innym systemem MSP/ERP.

Model licencjonowania

Model licencjonowania parametryzowany jest:

 • ilością sklepów PrestaShop, na których będzie pracować integracja,
 • liczbą domen sklepu Multistore,
 • liczbą magazynów,
 • liczbą obsługiwanych sklepów fizycznych,
 • modelem systemu zamówień,
 • liczbą produktów w katalogu sklepu,
 • czasem trwania licencji
 • oraz prawem do modyfikacji kodów źródłowych we własnym zakresie.

Koszty wdrożenia

Na koszt wdrożenia składa się opłata licencyjna, koszty przystosowania modułu do indywidualnych wymagań Klienta, koszty czynności konfiguracyjnych m.in. konfiguracji uruchomienia wywołań cron, konfiguracji programu PCM2WWW, konfiguracji Harmonogramu Windows ew. praw dostępu Windows, jak również sprawdzania spójności danych, unikalności identyfikatorów itp.

Przykłady: 

 • jendorazowa opłata licencyjna na 1 sklep Prestashop pracujący na 1 domenie internetowej, do 5000 produktów 1200 zł, z prawem do modyfikacji źródeł we własnym zakresie prowadzonego biznesu sklepu internetowego bez praw do aktualizacji do nowych wersji.
 • jendorazowa opłata licencyjna na 1 sklep Prestashop pracujący na 1 domenie internetowej, ponad 5000 produktów 2400 zł, z prawem do modyfikacji źródeł we własnym zakresie prowadzonego biznesu sklepu internetowego bez praw do aktualizacji do nowych wersji.
 • pełny kanał skutecznej sprzedaży  – magazyn + sklep internetowy + sklep fizyczny + osobna domena, do 5000 produktów1200 zł – z prawem do modyfikacji źródeł we własnym zakresie prowadzonego sklepu bez praw do aktualizacji,
 • centralna domena sprzedaży z wyborem punktu odbioru – wiele magazynów, wiele sklepów fizycznych, jedna domena z wyborem punktu odbioru (sklepu fizycznego), do 5000 tys. produktów 1200 zł + 800 zł za każdą parę <magazyn,punkt odbioru(sklep fizyczny)> z prawem do modyfikacji źródeł we własnym zakresie prowadzonego sklepu bez praw do aktualizacji.

Stawka godzinowa prac dodatkowych to 80 zł / h netto.

Uwaga! W wymieniony zakres kosztów nie wchodzi koszt zakupu licencji na oprogramowanie PCM2WWW firmy Insoft, które należy nabyć osobno, ani opieka bieżąca nad integracją po okresie wdrożeniowym. Ew. opieka może być zaoferowana wg osobnej umowy SLA (Service Level Agreement).

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu:

biuro@royaltec.pl