Intranety korporacyjne

Technologie internetowe sprawdzają się nie tylko w publicznej sieci, ale także w wewnętrznej przestrzeni dużych organizacji. Korporacyjny intranet jest de facto już od kilku lat standardem. Korporacyjny portal ułatwia komunikację, gdzie często z racji wielkości przez lata pracownicy mogą się osobiście nie poznać lub nie wiedzieć o swoim istnieniu do czasu wystąpienia konieczności wspólnej realizacji nietypowego zadania. Typowe strony wewnątrz firmowe zawierają takie elementy jak książka teleadresowa (najczęściej specjalizowana), strony działów, kalendarz zdarzeń firmowych, dokumenty firmowe ogólno dostępne jak np. system identyfikacji, wzory formularzy, instrukcje postępowań, procedury itp. Dostępność tego typu zasobów w intranecie powoduje mniejsze obciążenie innych pracowników od najbardziej typowych zadań informacyjnych. Pracownik może znaleźć je sam, informacja jest kompletne i stale uaktualniana, w związku czym minimalizuje się efekty „głuchego telefonu”.

Intranet dla firm – moduły i funkcjonalności

Oferujemy realizację kompletnych intranetów firmowych z użyciem frameworków Symfony, Yii, Zend i ew. CMS Drupal/ CMS WordPress, w połączeniu z istniejącymi technologiami w zastanej infrastrukturze informatycznej organizacji. Poniżej podana jest lista przykładów standardowych modułów korporacyjnego intranetu, jakie można zrealizować za w/w technologii:

 • książka teleadresowa uwzględniająca strukturę organizacyjną,
 • system rozliczeń połączeń telefonicznych aparatami firmowymi,
 • system rezerwacji sal,
 • wnioski urlopowe,
 • kalendarz wydarzeń i nowości firmowych,
 • ogłoszenia firmowe i pracownicze,
 • przeglądarka struktury organizacyjnej firmy,
 • repozytoria firmowej treści (np. baza wiedzy, gotowe wzorce formularzy, system identyfikacji korporacyjnej),
 • wyszukiwarka korporacyjna,
 • strony działów i pionów firmy,
 • strony pracowników,
 • fora ogólnofirmowe i fora jednostek organizacyjnych,
 • system rejestracji danych kadrowych,
 • dane statystyczne,
 • repozytorium raportów firmowych,
 • inne.

Atuty rozwiązań open-source

Rozwiązania open-source oparte o technologię PHP mają wiele atutów, które warto wykorzystać do budowy korporacyjnego intranetu. Wprawdzie sam interpreter PHP powstał bardziej jako preprocesor hipertekstu czy też technologia dynamicznych szablonów stron internetowych, a w zastosowaniach aplikacyjnych sprawdza się najlepiej jako warstwa prezentacyjna z ograniczoną wydajnością przetwarzania czy ograniczeniami przy realizacji złożonej czy czasochłonnej logiki biznesowej, to jednak szerokie przyjęcie przez developerów, duża ilość rozwiązań, bibliotek czy modułów czyni tę technologię dość atrakcyjną.

Istnieje szereg rozwiązań, które w zakresie rozbudowanej funkcjonalności, ergonomii i estetyki nie ustępują a nawet można śmiało powiedzieć że przewyższają rozwiązania komercyjne. Będąc rozwiązaniami otwartymi umożliwiają indywidualną kastomizację i rozbudowę wg indywidualnych potrzeb danej organizacji, co nie zawsze jest możliwe czy też opłacalne w przypadku produktów komercyjnych.

Istnieją rozwiązania implementujące:

 • integrację z silnikiem wyszukiwarki SOLR (na cele zarządzania treścią tzw. content management),
 • integrację z komercyjnymi technologiami korporacyjnymi jak LDAP, bazami danych ORACLE, MS-SQL,
 • rozbudowany system uprawnień,
 • skalowalność,
 • intuicyjne, przyjemne biblioteki styli,
 • wsparcie dla taksonomii,
 • duża ilość gotowych modułów jak np. kalendarze itp,
 • możliwość realizacji zintegrowanych, dedykowanych aplikacji,
 • wiele innych.

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu. Posiadamy doświadczenie zarówno freelancerskie, korporacyjne jak i kontraktorskie. W przypadku bardziej rozbudowanych wdrożeń współpracujemy ze sprawdzonymi i doświadczonymi partnerami w ramach większego zespołu programistycznego, również w innych technologiach jak Node.js, Java Spring czy ASP.NET.

Kontakt: tomasz@royaltec.pl