Automatyczna generacja indeksu dla kombinacji produktu w PrestaShop 1.7

Bytomasz

Automatyczna generacja indeksu dla kombinacji produktu w PrestaShop 1.7

Prestashop wprowadza kilka rodzajów produktów – produkty proste, produkty zestawy, produkty wirtualne czy kombinacje produktów.

Każdy z produktów w Prestashop może zostać dodatkowo opisany poprzez atrybuty (attribute) oraz cechy (feature). Z tych dwóch mechanizmów atrybuty są podstawą do tworzenia kombinacji tego samego produktu np. produkt-koszulka może posiadać kolory i rozmiary, każda z kombinacji może mieć indywidualną cenę, stan magazynowy, indeks czy numer Ean13 itp. Produkt nie musi być dostępny w każdej z kombinacji atrybutów.

Panel administracyjny Prestashop 1.7 pozwala na automatyczną generację kombinacji produktów. Odbywa się to poprzez zaznaczanie wybranych wartości z grupy atrybutów i naciśnięcie przycisku Generuj.

Kod obsługujący proces generacji kombinacji produktów jest umiejscowiony m.in. w klasie kontrolera AdminAttributeGeneratorController.php jak w również w innych miejscach, np. plikach należących do nowej architektury.

Dla naszego klienta zmodyfikowaliśmy proces generacji kombinacji produktów w taki sposób, aby rozszerzyć standardowy mechanizm o nowe funkcje, m.in. wprowadziliśmy mechanizm automatycznego generowania indeksu kombinacji produktu z użyciem wartości atrybutów w tym dodatkowej kolumny w bazie danych, obsługiwanej dodatkowo w panelu administracyjnym Prestashop 1.7.

W razie zainteresowania podobnym rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu: biuro@royaltec.pl

About the author

tomasz editor