Czym jest Z-WAVE?

Bytomek

Czym jest Z-WAVE?

Z-wave to protokół komunikacji między urządzeniami wykorzystywanymi w automatyce domowej. Używa RF do sygnalizacji i sterowania.Z-wave został opracowany przez Zensys. Z-wave zyskał na znaczeniu gdy w 2005 roku ustalono wspólną częstotliwość pracy urządzeń.

PODSTAWY

Z-wave działa z częstotliwością 868,42 MHz w Europie, wykorzystując topologię siatki. Wykorzystuje modulację GFSK i kodowanie kanału Manchester. Do skonfigurowania sieci Z-wave i zarządzania nią potrzebna jest centrala. Każdy produkt w domu musi zostać zarejestrowany do sieci.

Identyfikator sieci (znany również jako Home ID) jest wspólną identyfikacją wszystkich węzłów należących do jednej logicznej sieci Z-Wave. Identyfikator sieci ma długość 4 bajty i jest przypisywany do każdego urządzenia przez podstawowy kontroler, gdy urządzenie jest dodawane do sieci. Węzły o różnych identyfikatorach sieci nie mogą się ze sobą komunikować.

Identyfikator węzła to adres urządzenia / węzła istniejącego w sieci. Identyfikator węzła ma długość 1 bajta.

Z-Wave wykorzystuje topologię sieci typu siatka z routingiem źródłowym i jeden główny kontroler. Można podłączyć dodatkowe kontrolery w celu optymalizacji pracy sieci. Urządzenia mogą się komunikować ze sobą, wykorzystując pośrednie węzły do ​​obchodzenia i omijania przeszkód domowych lub martwych punktów radiowych. Opóźnienia będą obserwowane podczas procesu szukania nowej trasy. Wiadomość od węzła A do węzła C może zostać pomyślnie dostarczona, nawet jeśli dwa węzły nie znajdują się w zasięgu, pod warunkiem, że trzeci węzeł B może komunikować się z węzłami A i C. Jeśli preferowana trasa jest niedostępna, inicjator wiadomości spróbuje innych tras aż do znalezienia ścieżki do węzła „C”. Dlatego sieć Z-Wave może rozciągać się znacznie dalej niż zasięg radiowy pojedynczej jednostki; jednakże, w przypadku kilku z tych przeskoków można wprowadzić niewielkie opóźnienie.  Aby urządzenia Z-Wave mogły przekazywać komunikaty, nie mogą być w trybie uśpienia. Sieć Z-Wave może składać się z maksymalnie 232 urządzeń z opcją sieci pomostowej, jeśli potrzeba więcej urządzeń.

Jako źródłowa sieć statyczna, Z-Wave zakłada, że ​​wszystkie urządzenia w sieci pozostają w swojej pierwotnej wykrytej pozycji. Urządzenia mobilne, takie jak piloty, są więc wyłączone z routingu.

Z-wave wydała późniejsze wersje z dodanymi mechanizmami wykrywania sieci, aby „ramki eksploratora” mogły być używane do naprawiania uszkodzonych tras powodowanych przez urządzenia, które zostały przeniesione lub usunięte. Algorytm przycinania jest używany w programach ramek eksploratora i dlatego powinien docierać do urządzenia docelowego, nawet bez dalszej wiedzy o topologii przez nadajnik. Ramki Explorera są używane jako ostatnia opcja przez urządzenie wysyłające, gdy wszystkie inne próby routingu zawiodły.

About the author

tomek administrator